2017-08-23 admin

Beszámoló a Magyar Controlling Egyesület – Oktatói munkacsoport workshopjáról Budapest, 2012. március 22.

A Magyar Controlling Egyesületen belül 2011-ben alakult meg a magyar felsőoktatási intézmények oktatóinak részvételével az Oktatói munkacsoport, mely 2012. március 22-én tartotta immáron harmadik összejövetelét.

alt

Elhatároztuk, hogy felmérést készítünk a controlling és a controllinghoz köthető tárgyak jelenlegi felsőoktatási helyzetéről. Erről kérdőíves kutatás készült, melyet kiértékeltünk és megvitattuk az eredményeket, észrevételeket.

alt

Megállapítottuk, hogy a controlling oktatás minden üzleti típusú felsőoktatásban jelen van, bár eltérő óraszámban, kreditértékkel, és alapvetően írásbeli számonkérési formával. A klasszikus külföldi szakirodalmak mellett, szép számban készültek értékes magyar könyvek is, melyeket előszeretettel használnak az oktatás során. A controlling részterületek is megjelennek az oktatásban, részben a mesterképzéseken, részben a posztgraduális képzéseken, melyekre kiemelt igény mutatkozik.

alt

A munkacsoport tovább szeretné erősíteni a controlling, és az ahhoz szorosan kötődő tárgyak gyakorlatorientált szerepét, így a munkacsoport következő céljának egy esettanulmányokat tartalmazó, oktatást segítő controlling-segédlet összeállítását tűzte ki célul maga elé, mely kiemeli a controlling szintetizáló jellegét és a controlling eszközök alkalmazását.

Köszönjük a szervezést és a vendéglátást a Magyar Controlling Egyesületnek és a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karának!

alt

 

Dr. Szóka Károly

NYME KTK, Sopron