2017-08-23 admin

Oktatói Munkacsoport 2014. őszi workshopja a Soproni Pénzügyi Napokon

„Controlling új szemléletben – trendek és kapcsolódások”
Controlling szekció a VIII. Soproni Pénzügyi Napokon

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara a régió egyik legnagyobb, gazdasági szakembereket képző felsőoktatási intézményeként működik. 2014. október 2-3-án „Befektetések, pénzügyek és megtakarítások” valamint a „Színvonal és minőség a pénzügyi-jogi-számviteli szakmákban” szakmai konferenciát szervezett. A konferencia egyik szekcióját október 2-án a Magyar Controlling Egyesület Controlling Oktatói Munkacsoportjának tagjai töltötték ki tartalommal. Az előadások, „Controlling új szemléletben – trendek és kapcsolódások” témakörben hangzottak el.

1. csoportkép COM

 

A konferencia helyszíne az Egyetem Közgazdaságtudományi kara volt, ahol a kétnapos rendezvényen a szakma számos neves egyénisége, mint pl. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke, Juscsák György, a J.P Morgan igazgatója, Szilágyi Miklósné a MIKLASz főtitkára, Darák Péter, a Kúria elnöke és még sokan mások tartottak előadást. A konferencián 150 fő vett részt.

2. Résztvevők

 

A konferencia egyik levezető elnöke dr. Vágyi Ferenc Róbert volt, aki szintén tagja a Controlling Oktatói Munkacsoportnak.

3. Elnökség

A Controlling Egyesület Oktatói Munkacsoportjának tagjai a 3. szekcióban tartották meg az előadásokat, melyeket minden előadó esetében élénk érdeklődés és párbeszéd követett.

 

Az első előadó Ujvári István, a SOTE controlling igazgatója, aki „Interaktív controlling egy tradicionális intézményben”címmel mutatott be egy működő, felső vezetői információs rendszert, mely lefedi a SOTE teljes működését. Rendkívül érdekes volt hallgatni a 65 milliárd forint költségvetési főösszegű, közel 8000 főt foglalkoztató intézmény gazdálkodási problémáit és azok megoldási módszereit.

Ujvári István

“Interaktív Controlling egy tradícionális intézményben” prezentáció ide kattintva tekinthető meg.

“Interaktív Controlling egy tradícionális intézményben” cikk ide kattintva tekinthető meg.

 

Dr. Böcskei Elvira egyetemi docens egy szállodákkal kapcsolatos kutatás folyamatát és eredményeit mutatta be „Matematikai modellek alkalmazhatósága a controlleri munkában” címmel.
A kutatás során több ezer szálloda beszámolójából vont le következtetéseket arról, hogy mi az összefüggés a szállodák „csillagai” és a nyereségesség között, prognosztizálva azt, hogy milyen szállodát és hol érdemes építeni. A meglepő eredményekhez a Markov láncot, mint matematikai modellt alkalmazta.

5. Böcskey Elvira

 

Dr. Tirnitz Tamás, a BCE adjunktusa „Fenntarthatósági jelentések az 50 legnagyobb magyar társaság beszámolójában” címmel tartott előadást. Az egyetem által végzett kutatás egyik célja az volt, hogy meghatározzák, hogyan lehet a pénzügyi jelentést és a controlling többi elemét összhangba hozni és minőségivé tenni. Vizsgálták, hogy különböző országokban vannak-e fenntarthatósági jelentések és melyek ezek sajátosságai. A kutatás eredményét a közeljövőben fogják nyilvánosságra hozni.

Tirntiz Tamás

 

Fabricius Ferke György a „3.M szindróma a vállalati irányítási rendszerekben” c. előadásában arra keresi a választ, hogy milyen tényezők zavarják a vállalatoknál a „tökéletes” számviteli-controlling rendszer kialakítását. Prezentációja kapcsán élénk vita alakult ki, a résztvevők saját tapasztalatból származó gondolatai színesítették a témát, feltárva a „controlling szerszámok” és eszközök széles tárházát.

7. Fabricius Ferke György

Fabricius Ferke György tanulmánya ide kattintva tekinthető meg.

 

„A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra” címmel Dr. Szóka Károly, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense tartott prezentációt. A controlling és az értékelemzés számos ponton kapcsolódik egymáshoz, mindkettő hasonló logika alapján működik. Szóka Károly elemezte az azonosságokat és eltéréseket, valamint javaslatot tett arra, hogy a két téma a tanrendben hogyan kapcsolódjon egymáshoz és más tantárgyakhoz.

8. Szóka

 

„A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra” prezentáció ide kattintva tekinthető meg.

„A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra” cikk ide kattintva tekinthető meg.

 

A szekció munkája második részében a Controlling Oktatási Munkacsoport eddigi munkáját foglalta össze Dénes Tamásné, majd a Munkacsoport tagjai közösen kialakították a jövőbeni elképzeléseket.

9. Dénesné

 

A szekció sikerességét mutatja az is, hogy a Controlling Oktatói Munkacsoportot meghívást kapott a 2015. évi konferenciára is!

 

A beszámolót készítette:
Dénes Tamásné
MCE ügyvezető