2022-11-16 Klára Mercz

Beszámoló az MCE oktatói munkacsoportjának workshopjáról

Időpont: 2022. november 11. 10.00-14.00

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem – MsTeams hibrid

Az MCE oktatói munkacsoport őszi workshopját ismét hibrid formában tartottuk meg. Témánk a controlling adatelemzéshez és a stratégiai menedzsmenthez való kapcsolódása, illetve annak jövője volt. Drótos György, az MCE elnökségi tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem docense köszöntötte a résztvevőket és vetett fel a témához kapcsolódó dilemmákat.

Elsőként Vakhal Péter, a Kopint-Tárki kutatási igazgatójának az előadását hallgattuk meg, aki részletesen beszámolt egy, a közelmúltban lezajlott adatelemzési projektről. A LEGO nyíregyházi gyárában a gyártási selejt csökkentése érdekében kezdték el vizsgálni az adatokat és tártak fel mintákat a selejtszámokban különböző statisztikai módszerek segítségével. A munka eredményeként a minták minőségellenőrzésre várakozásának idejét optimális sorba rendezéssel javasolták csökkenteni, s ezáltal az átfutási idő csökkentése révén úgy tudtak javítani a selejtarányon – s ezáltal költséget csökkenteni -, hogy a selejt keletkezésének okait nem azonosították.

Péter előadásában többször előkerült az operatív adatok elemzésének és a controlleri munkának a kapcsolata: mit kezd a controller az elemzési eredményekkel, hogyan fordítja ezeket le a költségek, illetve az eredmény nyelvére? Ez a gondolatmenet folytatódott a második előadásban, ahol Szukits Ágnes, az egyesület oktatói munkacsoportjának vezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa mutatta be kutatási eredményeiket. A kérdőíves felmérések adatainak kvantitatív elemzése arra mutatott rá, hogy az adatelemzési gyakorlat és a controlling módszertani fejlettsége együtt mozog: amely vállalat az egyikben erős, az a másikban is az élenjárók közé tartozik. Az elemzési gyakorlat fejlettsége ugyan javítja a vállalati információs rendszerekben elérhető adatok vezetők által érzékelt hasznosságát, de érdekes módon ez mégsem vezet ahhoz, hogy a vezetők a döntéshozatal során erősebben támaszkodnak ezen adatokra. Az előadás zárásaként ezen (látszólagos) ellentmondás okairól esett szó.

A szünet után Imre Tamás, a European Power Services gazdasági igazgatója beszélt széleskörű, a stratégiai menedzsment és a controlling területén szerzett tapasztalatairól. Részletesen bemutatta, hogy mi a feladata, s mi nem feladat egy controllernek a helyzetértékelés és elemzés, a stratégiai célok és akciók kijelölése, a stratégia terv számszerűsítése és a stratégia implementációja során. Felhívta a figyelmet arra, hogy bár az utóbbi évek turbulens környezetében sok vállalat retorikájában megjelent, hogy lehetetlen 3-5 évre vagy akár még hosszabb időre előre gondolkodni és tervezni, stratégiára szükség van, hiszen a stratégia hiány nem más, mint a sodródás stratégiája. Tamás előadása zárásaként bemutatta a témában írt friss könyvét, melyben tapasztalatait összegzi.

Végül Bernardin Generalao, az Institute of Management Accountants (IMA) regionális üzletfejlesztési igazgatója jelentkezett be online Zürichből. Angol nyelvű előadásában a Deloitte-tal közös, világszerte több mint 1300 fő megkérdezésén alapuló kutatásukat mutatta be. Eredményeik azt mutatják, hogy bár a controllerek alapvetően ismerik a jövőbeli kihívásokat, amelyekkel szembesülni fognak, mégis a többség még az erre való felkészülés korai szakaszában tart. A várható és kívánatos változások egyik területe pont az adatelemzés controlling területre való integrálása, a hagyományos pénzügyi adatokon túli elemzési feladatok ellátása.

Készítette: Szukits Ágnes, az MCE oktatói munkacsoportjának vezetője

Budapest, 2022. november 12.