2017-11-09 Klára Mercz

Duális képzés a gazdálkodástudományi felsőoktatásban

A duális képzés a felsőoktatás újszerű, egyre nagyobb teret nyerő oktatási formája, ahol a gyakorlati munka és az oktatás párhuzamosan zajlik. A gazdálkodástudományi területen a Miskolci Egyetem 2014 óta indít duális képzést, a Corvinus Egyetemen az első évfolyam tavaly, a 2016/17-es tanévben indult. A Debreceni Egyetem – az eddigi ellátási lánc menedzsment duális mesterszak mellett – idén számos új mesterszakon hirdet meg duális képzési formát.  Információs felület: www.dualisdiploma.hu

A vállalatok oktatásban való részvételének jogi szabályozása azonban nem egyértelmű, ebből adódóan az egyes intézmények értelmezései és gyakorlatai részben eltérőek. A képzési forma számos újszerű problémát is felvet mind a felsőoktatási intézmények, mind a vállalatok oldalán. A munkacsoport találkozó résztvevői ezen dilemmákat járták körül. Így például szó volt arról, hogy van e létjogosultsága alapképzésben a duális képzési formának, kell-e/lehet-e a hallgatót a képzési idő lejártával a céghez kötni, miként lehet szabályozási oldalon jobban támogatni a vállalati részvételt a duális képzésben, illetve hogyan kezelendőek a “lemorzsolódó” hallgatók, azaz akik tanulás helyett a munkát választják, a képzést nem fejezik be.