Elkövetkező programok

2024. május 24. | Hibrid Workshop | Téma: Teljesítménymérés a felsőoktatásban  | Az Oktatói Munkacsoport nyitott programja (Budapesti Corvinus Egyetem / MSTeams) | Regisztráció

Rólunk

A controlling és teljesítménymenedzsment képzés szakmai színvonalának emeléséhez és gyakorlatorientált jellegének erősítéséhez kívánunk elsősorban hozzájárulni, s ezeken keresztül az üzleti és közösségi célú szervezetek szakember-utánpótlásának jobb biztosításához. A Munkacsoport egyben közösségépítő és tudásmegosztó fórum, a szakterület iránt érdeklődő hazai és határon túli magyar oktatók, kutatók és gazdasági szakemberek első számú integrációs közege. A változó helyszíneken és fókuszpontokkal félévenként megrendezésre kerülő munkacsoport-találkozók célja, hogy a tagok kicseréljék egymással a tapasztalataikat és közösen tevékenykedjenek a felmerülő szakmai kihívások megválaszolásában.

Credo

A Munkacsoport küldetése a vezetés- és szervezéstudomány feltörekvő ágának, a controlling és teljesítménymenedzsment szakterületnek a népszerűsítése és jobb elismertetése a munkáltatók, a feloktatási intézmények hallgatói, illetve a társ szakterületek oktatói részéről, valamint ezen érintettek visszajelzéseire is építve a controlling és teljesítménymenedzsment oktatásának és kutatásának tartalmi és módszertani továbbfejlesztése.

Hírek / Dokumentumok

Az MCE Controlling és Teljesítménymenedzsment Oktatói Munkabizottsága levélben fordult Palkovics László oktartásért felelős államtitkárhoz a duális képzésben résztvevő hallgatók foglalkoztatásával
Read more.
A duális képzés a felsőoktatás újszerű, egyre nagyobb teret nyerő oktatási formája, ahol a gyakorlati munka és az oktatás párhuzamosan
Read more.
A munkacsoport következő, október 27-ei ülésén témánk a duális képzés a gazdálkodástudományi felsőoktatásban. Áttekintjük a tapasztalatokat és az elvárásokat mind
Read more.
A Magyar Controlling Egyesületen belül 2011-ben alakult meg a magyar felsőoktatási intézmények oktatóinak részvételével az Oktatói munkacsoport, mely 2012. március
Read more.